ตารางการอยู่เวร

 
  • มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560