คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายวิชา           

          ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ    และติดตั้งระบบนิวแมติกส์  หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์    อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์  เช่น  ปั๊มลม   วาล์ว   อุปกรณ์ทำงานรวมทั้งระบบสุญญากาศ ฯลฯ    การเขียนผังวงจรนิวแมติกส์และแสดงการเคลื่อนที่   การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์แบบทำงานต่อเนื่อง    อุปกรณ์ไฟฟ้า และโซลินอยด์วาล์ว    การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทำงานด้วยรีเลย์ไฟฟ้า  และโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี)  การบำรุงรักษา  และแก้ไขปัญหาของระบบนิวแมติกส์