เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควต้า

- วันที่ 7 ก.พ. 62 ระดับปวช.

- วันที่ 8 ก.พ. 62 ระดับปวส.

  เอกสารการรายงานตัว

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1รูป 
- ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือใบรับรอง
- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

จุดรับรายงานตัว ห้องประชุมประดู่แดง อาคาร 1 
เวลา 08.00 - 14.00น.50889884_957042281161998_3031814832971055104_n.jpg