ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Arrow เดสก์ท็อป Arrow, มุม, ลูกศร png | PNGEggคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ให้การต้อนรับ คณะวิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ใวันวันที่ 9 กันยายน 2563 

Arrow เดสก์ท็อป Arrow, มุม, ลูกศร png | PNGEggโครงการประเมินและคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมประดู่แดง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

Arrow เดสก์ท็อป Arrow, มุม, ลูกศร png | PNGEgg การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

Arrow เดสก์ท็อป Arrow, มุม, ลูกศร png | PNGEggการนิเทศการดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

Arrow เดสก์ท็อป Arrow, มุม, ลูกศร png | PNGEggโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการศึกษาดูงาน ประจำปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Arrow เดสก์ท็อป Arrow, มุม, ลูกศร png | PNGEggโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Arrow เดสก์ท็อป Arrow, มุม, ลูกศร png | PNGEggศึกษาดูงานบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

Arrow เดสก์ท็อป Arrow, มุม, ลูกศร png | PNGEgg ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (มากกว่า1ปี ที่นักศึกษาหรือศิษย์เก่าหรือผู้ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะฯ ที่ดำเนินการอยู่) ธุรกิจ ร้านน้ำปั่นแซ็กซี่