ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เปิด, โฟลเดอร์, แฟ้ม ไอคอน  ข้อมูลการดำเนินงานปี 2563 ลูกศร, ด้านล่าง ไอคอน

       เอกสาร, เหล็กหนีบกระดาษ symbol for file attachment annotations, รายการ, กระดาษ ไอคอน คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในวันวันที่ 9 กันยายน 2563

              เอกสาร, เหล็กหนีบกระดาษ symbol for file attachment annotations, รายการ, กระดาษ ไอคอน โครงการประเมินและคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมประดู่แดง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

             เอกสาร, เหล็กหนีบกระดาษ symbol for file attachment annotations, รายการ, กระดาษ ไอคอน  การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

             เอกสาร, เหล็กหนีบกระดาษ symbol for file attachment annotations, รายการ, กระดาษ ไอคอน การนิเทศการดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

             เอกสาร, เหล็กหนีบกระดาษ symbol for file attachment annotations, รายการ, กระดาษ ไอคอน โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการศึกษาดูงาน ประจำปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

             เอกสาร, เหล็กหนีบกระดาษ symbol for file attachment annotations, รายการ, กระดาษ ไอคอน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

             เอกสาร, เหล็กหนีบกระดาษ symbol for file attachment annotations, รายการ, กระดาษ ไอคอน ศึกษาดูงานบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

             เอกสาร, เหล็กหนีบกระดาษ symbol for file attachment annotations, รายการ, กระดาษ ไอคอน ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (มากกว่า1ปี ที่นักศึกษาหรือศิษย์เก่าหรือผู้ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะฯ ที่ดำเนินการอยู่) ธุรกิจ ร้านน้ำปั่นแซ็กซี่

             รูปภาพ, แฟ้ม, ภาพถ่าย, แกลเลอรี่ ไอคอน การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปี งบประมาณ 2563

เปิด, โฟลเดอร์, แฟ้ม ไอคอน  ข้อมูลการดำเนินงานปี 2564 ลูกศร, ด้านล่าง ไอคอน

             รูปภาพ, แฟ้ม, ภาพถ่าย, แกลเลอรี่ ไอคอน  การคัดเลือกแผนธุกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

             รูปภาพ, แฟ้ม, ภาพถ่าย, แกลเลอรี่ ไอคอน  การประชุมครูที่ปรึกษาธุรกิจ

             รูปภาพ, แฟ้ม, ภาพถ่าย, แกลเลอรี่ ไอคอน  การประชุมหัวหน้าแผนก

             รูปภาพ, แฟ้ม, ภาพถ่าย, แกลเลอรี่ ไอคอน  การศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษา ณ บริษัทปราณีฟู๊ด

             รูปภาพ, แฟ้ม, ภาพถ่าย, แกลเลอรี่ ไอคอน  การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564