ประวัติส่วนตัว

นายกีรติ  กรกำจายฤทธิ์
วุฒิการศึกษา วศ.ม วิศวกรรมเครื่องกล
ครูชำนาญการ
ครูแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิมาย