โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายเศรษฐศิริ พูนโตนด, นายนรินทร์ เศียรนอก และนายนาวิน ชัยศิลป์ นักเรียน ปวช.๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


E_POWER

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้ากำลัง