เครื่องกรองน้ำ RO SOLAR CELL

ที่มาของการประดิษฐ์

ร่างกายของคนประกอบด้วยน้ำ 2 ใน 3 ของน้ำหนักตัว แสดงว่าน้ำมีความสำคัญต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย และการดื่มน้ำที่สะอาดเพียงพอจึงทำให้ร่างกายสดชื่น สมองปลอดโปร่ง แต่การที่จะได้น้ำดื่มที่สะอาดต้องใช้เครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงาน

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มาทดแทนพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานที่สามารถนำมาทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไม่จำกัด ทั้งยังหาได้จากธรรมชาติ และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน รวมทั้งลดมลพิษอีกด้วย

ผู้จัดทำจึงได้จัดทำ “เครื่องกรองน้ำ RO Solar Cell” เพื่อทำการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ แทน การใช้พลังงานงานไฟฟ้า

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


E_POWER

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้ากำลัง