สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดชุด 'แฟนซี...รีไซเคิล', การวาดภาพระบายสีและแรเงา, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. และ ปวส. และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


E_POWER

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้ากำลัง