การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิมาย ณ ห้องประชุมประดู่แดง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประธานกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุดที่ 1ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิมาย ณ ห้องประชุมประดู่แดง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PMITC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ