ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูกุ๊ก

 

นส. กัลย์ฐพัทร์ พงษ์สง่างาน
แผนกวิชาการบัญชี
kantapat.7339@gmail.com
qrcode.png

เกี่ยวกับผู้สอน

วิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

วิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ปี 1/2559

ข่าวประชาสัมพันธ์
27-28  เมษายน  2558 : อบรม Rms 2012

29-30  เมษายน  2558 : อบรม KM
18  พฤษภาคม  2558  :  เปิดเทอม
23-24  มิถุนายน  2558   นักศึกษาระดับชั้นปวช.และปวส.   เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์จริง   ณ   บริษัทแม่ปรานีฟู้ด   2015  จำกัด
 
*
HomeRoom  นักศึกษาระดับชั้นปวช.2/2 ทุกวันอังคารเวลา14.00-15.00  น. ****