สวัสดีตอนเข้าสู้โลกการเรียนรู้ช่างกลโรงงาน
นางสาวโชติการ สืบค้า (ครูอุ้ม)
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ID Line : b5026906
E-mail : B5026906@hotmail.com

เกี่ยวกับผู้สอน

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

การจัดการเรียนรู้รายวิชา ทฤษฎีเครื่องมือกล

การจัดการเรียนรู้รายวิชา กรรมวิธีการผลิต

การจัดการเรียนรู้รายวิชา ฝึกฝีมือ 1

การจัดการเรียนรู้รายวิชา ลับคมเครื่องมือตัด

การจัดการเรียนรู้รายวิชา ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล

292929413961

สถิติเยี่ยมชม

5767