ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการลงทะเบียนของ นักเรียนในระดับชั้น ปวช1, ปวช2 และ ปวช3 นักศึกษา ปวส1 และ ปวส2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
- 12 กันยายน 2559 ระดับ ปวส1
- 13 กันยายน 2559 ระดับ ปวส2
- 14 กันยายน 2559 ระดับ ปวช1
- 15 กันยายน 2559 ระดับ ปวช2
- 16 กันยายน 2559 ระดับ ปวช3

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
- 12-16 กันยายน 2559


สถิติเยี่ยมชม

30180