โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสุวัฒน์ บุญเสริม, นายวุฒินันต์ จอมมะเริง และนายสิทธิโชค อุปเถย์ นักศึกษาระดับ ปวส.๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


E_POWER

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้ากำลัง