สื่อการเรียน วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

สื่อการสอนวิชาวัสดุงานช่าง

หน่วยที่ 1 CLICKHERE!!!
หน่วยที่ 2-3 CLICKHERE!!!
หน่วยที่ 4-5 CLICKHERE!!!
หน่วยที่ 6 CLICKHERE!!!

หน่วยที่ 7 

หน่วยที่ 8-9 CLICKHERE!!!

หน่วยที่ 10 CLICKHERE!!!

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


JeepSaeng

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การออกแบบ