การศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ (โรงงานจิมทอมป์สัน)

ติชม

สร้างโดย :


YEPMITC65

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การตลาด