:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ ครูวิษณุ ชำนิจ : สื่อการเรียนรู้ (Learning) ::

นายวิษณุ  ชำนิจ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bee255488@hotmail.com
QRwisanu.jpg

เกี่ยวกับผู้สอน

วิชาที่สอน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์(3204-2001)

วิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

วิชา การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 3204-2002

วิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2204-2005

วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2001-2001

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
Smile27 - 28  เมษายน 2558      : อบรม RMS2012

Smile29 - 30  เมษายน 2558      : อบรม KM

Smile14         พฤษภาคม 2558    : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

Smile15-17    พฤษภาคม 2558    : เข้าค่ายนักศึกษาใหม่

Smile18         พฤษภาคม 2558    : เปิดเทอมวันแรก


สถิติเยี่ยมชม

24871

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์