ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ : ครูณัฎฐ์วัฒน์
นายณัฎฐ์วัฒน์   บุญรัมย์
แผนกวิชาช่างยนต์

เกี่ยวกับผู้สอน

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น (2101-2006)

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (2101-2008)

งานเครื่องมือกลช่างยนต์ (2101-9001)

งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น (2101-9004)

ข่าวประชาสัมพันธ์
27-28 เมษายน 2558 อบรม RMS2012

29-30 เมษายน 2558 อบรม KM

18 พฤษภาคม 2558 เปิดเทอมวันแรกครับ

5 พฤษภาคม 2558 หยุดวันฉัตรมงคล