ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ...ครูจารุวรรณ
ครูจารุวรรรณ  กรกำจายฤทธิ์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
mj.micke@hotmail.com
qr code.png

เกี่ยวกับผู้สอน

วิชา พื้นฐานการทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว

วิชา การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิชา โปรแกรมตารางคำนวณ

วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

วิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

หนังสือรับรอง

มัลติมีเดีย

วิชา การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น

วิชาเทคโนโลยีไร้สาย

วิชาพิมพ์ดีดสัมผัสในคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมระบบบริหารจัดการความรู้ด้วยระบบสารสนเทศ
(Knowledge Management - KM)

DSC_0089.jpg


รู้ไหมว่า 4G คืออะไร????

สถิติเยี่ยมชม

59190

สืบค้นข้อมูล

ข่าวไอที

หนังสือพิมพ์