แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ 430 ถนนพิมาย-ชุมพวง 
ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา 30110 
โทรศัพท์ 044-471249
Email : 

ข้อมูลแผนกวิชา

เว็บไซต์ที่หน้าสนใจ

กิจกรรม 

ระบบบริหารสถานศึกษา

สถิติเยี่ยมชม

13124