งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ยินดีต้อนรับ

งานวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ 430 ถนนพิมาย-ชุมพวง 
ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา 30110 
โทรศัพท์ 044-471249

ข้อมูลหน่วยงาน

กิจกรรม


กำหนดการแก้ 0 (ศูนย์) , มส. ประจำภาคเรียนที่ 2/2563