งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ยินดีต้อนรับ

งานวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
เลขที่ 430 ถนนพิมาย-ชุมพวง 
ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา 30110 
โทรศัพท์ 044-471249

ข้อมูลหน่วยงาน

กิจกรรม