สื่อการเรียน รายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

📐 สื่อการเรียนรายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

หน่วยที่ 1-2 ที่มา ความสำคััญ เครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ 🅲🅻🅸🅲🅺

ใบงานประกอบหน่วยที่ 1-2 Download

ใบงานประกอบหน่วยที่ 3 Download

การเขียนบอกขนาด

สื่อการเรียน เรื่องการอ่านและเขียนภาพฉาย 🅲🅻🅸🅲🅺

ใบงานเขียนภาพฉาย Download

สื่อการเรียน ภาพตัด 🅲🅻🅸🅲🅺

ใบงานเขียนภาพตัด Download

ใบงานสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบเบื้องต้น Download

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


JeepSaeng

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การออกแบบ