Activity

 


 


 


  


CLICK อ่านรายละเอียด


 

 


เข้าเว็บไซต์      I     คู่มือการดาวน์โหลด

วิธีการดาวโหลดสำเนาระเบียนผลการเรียน (รบ.1)

  1. เข้าเว็บไซต์  http://std2018.vec.go.th
  2. เลือกบริการกลุ่มนักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครอง
  3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย รหัสประจำตัวนักศึกษา และเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเลือกวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
  4. เข้าเมนูบริการนักเรียน online ทางด้านซ้าย
  5. เลือก ดาวน์โหลดเอกสารจบการศึกษา

หากเข้าไปแล้วไม่มีเอกสารให้ดาวน์โหลด แสดงว่า

  1. ใบ รบ.1 ไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่องานทะเบียน
  2. รายวิชายังไม่ครบตามโครงสร้าง
  3. ยังไม่ผ่านตรวจสอบวุฒิ
  4. ยังไม่ได้รับอนุมัติผลการเรียน
  5. ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอจบ
 

StatisticCounter

592783