กิจกรรม               เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ขอให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ชมวิดีโอการปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ผ่านลิ้งค์ https://youtu.be/tlLpigSGiBc

2. กรอกแบบประเมิน ผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/RjuC8hqgfcgwz5uM9

3. ทำแบบทดสอบ (ให้ได้ไม่น้อยกว่า 65%) ผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/uDvngZFN1tJYmqg76


 

 


 


 


 


CLICK อ่านรายละเอียด

 

สถิติเยี่ยมชม

613533