PMITC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
นายประยูร ป้องสีดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

• แผนที่ สถานที่ตั้ง
• วิสัยทัศน์ , พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การศึกษา
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหาร
• สายงานต่างๆวิทยาลัยฯ
• หลักสูตรอาชีวศึกษา
• กิจกรรมต่างๆ
• แผนปฏิบัติราชการ

• ข้อมูลประวัติสถานศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลหลักสูตร
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
• งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา
• ภาพถ่ายทางอากาศ


• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• แผนกวิชาซ่อมบำรุงฯ
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนกวิชาช่างยนต์
• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

• ตารางการอยู่เวร
• แบบฟอร์มและใบคำร้อง
• ข้อมูลครุภัณฑ์ (ie.vec)

• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

• รายงานการประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2559
• รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
• คู่มืองานประกันภายในสถานศึกษา
• แบบรายงานตามตัวบ่งชี้
• มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
• รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
• ข้อมูลสถานศึกษา
• คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก
• เครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคพิมาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
• มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงแก้ไข แะล(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิคพิมาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

• ปราสาทหินพิมาย
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
• อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
• แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
• อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
• ไทรงามและเขื่อนพิมาย

• อัลบั้มภาพ 1
• อัลบั้มภาพ 2
• อัลบั้มภาพ 3

กิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
305179  
ข่าวสาร-กิจกรรม
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอพิมาย (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-08-16 16:56:52 34 0 Approve
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-08-14 11:57:18 58 0 Approve
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-07-26 15:10:21 65 0 Approve
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อ : 2018-07-26 15:10:01 87 0 ข่าวสาร Approve
โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-07-23 18:35:02 70 0 ข่าวสาร Approve
โครงการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
เมื่อ : 2018-07-23 17:13:50 75 0 ข่าวสาร Approve
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อ : 2018-07-09 14:44:10 116 1 ข่าวสาร Approve
โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา (English is a must : Echo VE) ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-06-27 12:43:47 81 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

111jpg_Page1.jpg
จดหมายข่าวประชามสัมพันธ์ ฉบับที่ 2
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
จดหมายข่าวประชามสัมพันธ์ ฉบับที่ 3
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 

ประกาศ
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ สอศ.

กระทู้ล่าสุด

บทความที่ได้รับความนิยม
• ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคพิมายว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2560
• ระเบียบว่าด้วยการกำหนดความประพฤติและการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
• คู่มือนักเรียนนักศึกษา ปี 2559
• ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูฝน ประจำปีการศึกษา 2558• ตารางสอน ครู อาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/60
• ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/60

• แบบรายงานผลการปฏิบัติ ราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

• สำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา ( สอศ.)
• สำนักอำนวยการ
• สำนักความร่วมมือ
• สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
• สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
• หน่วยตรวจสอบภายใน
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
• ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

10 นักเขียนที่คะแนนโหวดสูงสุด
jaruwan Share
72 คะแนน
keerati-auto Share
6 คะแนน
Patcharaporn Share
4 คะแนน
rujiroj Share
4 คะแนน
Supimda Share
3 คะแนน
kruchatch Share
3 คะแนน
PMITC Share
2 คะแนน
Anupong Share
1 คะแนน
krunon Share
1 คะแนน
krukook Share
1 คะแนน

บทความล่าสุด


วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
430 ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ : 044-471249 โทรสาร : 044-471249 กด 2
website : http://www.pmitc.ac.th e-mail : phimai.pm@gmail.com
PMITC-KM© 2015

Generated 1.021556 sec.