PMITC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
นายประยูร ป้องสีดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

• แผนที่ สถานที่ตั้ง
• วิสัยทัศน์ , พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การศึกษา
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหาร
• สายงานต่างๆวิทยาลัยฯ
• หลักสูตรอาชีวศึกษา
• กิจกรรมต่างๆ
• แผนปฏิบัติราชการ

• ข้อมูลประวัติสถานศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลหลักสูตร
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
• งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา
• ภาพถ่ายทางอากาศ


• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• แผนกวิชาซ่อมบำรุงฯ
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนกวิชาช่างยนต์
• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

• ตารางการอยู่เวร
• แบบฟอร์มและใบคำร้อง
• ข้อมูลครุภัณฑ์ (ie.vec)

• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

• รายงานการประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2559
• รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
• คู่มืองานประกันภายในสถานศึกษา
• แบบรายงานตามตัวบ่งชี้
• มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
• รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
• ข้อมูลสถานศึกษา
• คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก
• เครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคพิมาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
• มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงแก้ไข แะล(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเทคนิคพิมาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

• ปราสาทหินพิมาย
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
• อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
• แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
• อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
• ไทรงามและเขื่อนพิมาย

• อัลบั้มภาพ 1
• อัลบั้มภาพ 2
• อัลบั้มภาพ 3

กิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
286536  
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสาร-กิจกรรม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมปลูกป่าและจัดทำทะเบียนพันธ์ไม้
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-06-18 19:38:00 24 0 Approve
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-06-18 19:22:13 28 0 Approve
โครงการกิจกรรมรณณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน๊อค 100%
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-26 14:52:53 37 0 Approve
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-05-26 14:50:23 52 0 ข่าวสาร Approve
การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-05-20 14:29:54 58 0 ข่าวสาร Approve
การประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอพิมาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
เมื่อ : 2018-05-02 10:00:57 43 0 ข่าวสาร Approve
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพิมาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
เมื่อ : 2018-05-01 09:56:41 49 0 ข่าวสาร Approve
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 3
เมื่อ : 2018-04-30 09:39:05 41 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

111jpg_Page1.jpg


ประกาศ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ สอศ.

กระทู้ล่าสุด

บทความที่ได้รับความนิยม
• ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคพิมายว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2560
• ระเบียบว่าด้วยการกำหนดความประพฤติและการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
• คู่มือนักเรียนนักศึกษา ปี 2559
• ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูฝน ประจำปีการศึกษา 2558• ตารางสอน ครู อาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/60
• ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/60

• แบบรายงานผลการปฏิบัติ ราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

• สำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา ( สอศ.)
• สำนักอำนวยการ
• สำนักความร่วมมือ
• สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
• สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
• หน่วยตรวจสอบภายใน
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
• ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

10 นักเขียนที่คะแนนโหวดสูงสุด
jaruwan Share
72 คะแนน
keerati-auto Share
5 คะแนน
Patcharaporn Share
4 คะแนน
rujiroj Share
4 คะแนน
kruchatch Share
3 คะแนน
Supimda Share
3 คะแนน
Anupong Share
1 คะแนน
konsuphaphon Share
1 คะแนน
krukook Share
1 คะแนน
Tan Share
1 คะแนน

บทความล่าสุด


วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
430 ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ : 044-471249 โทรสาร : 044-471249 กด 2
website : http://www.pmitc.ac.th e-mail : phimai.pm@gmail.com
PMITC-KM© 2015

Generated 0.734527 sec.