ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูธนเศรษฐ

ธนเศรษฐ สุขสว่าง
ไฟฟ้ากำลัง
rijilove@hotmail.com


 

เกี่ยวกับผู้สอน

วิชา การติดตั้งไฟฟ้า 2

วิชา เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27-28 เมษายน 2558 อบรม RMS2012
วันที่ 29-30 เมษายน 2558 อบรม KM
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เปิดภาคเรียนที่ 1/ 2558

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

30014

สืบค้นข้อมูล