https://www.youtube.com/user/miracletvthailand
นายนิเชฐ ขันตินุกูลธานนท์
(แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ***เก่ง ดี มีสุข ใจคุณธรรม***)
ทำความดีทำยากแต่ต้องทำเริ่มที่ตัวเราก่อน

ดาวน์โหลด.png

โทรทัศน์ช่อง1

วิทยาลัยการอาชีพพิมาย

แผนการสอนรายวิชาที่สอน1/2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 พ.ค. 2561เปิดเทอม(ปีการศึกษา1/2561)
***เริ่มต้น เดือนพฤษภาคม
 2561 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียน นักเรียน-นักศึกษาปีการศึกษา 2561 ของ ชฟ.
****
วันที่ 5 ธ.ค. 2560 ทำความดีเพื่อพ่อหรือยังครับ
    ปีใหม่เริ่มต้นใหม่คิดสิ่งดีๆมีความสุขครับ 2560-2561
****วันที่  25 ธ.ค. 2560 นักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561 สุขกับการแจกของขวัญน้ะครับ จาก ชฟ.ครับ
****(สุขสมหวังทุกอย่างคิดครับ)****