ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูพรทิพย์
ชื่อ  นางพรทิพย์  คำเพชรดี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
e-mail : porntip.kpd@gmail.com / pontip.kpd@hotmail.com

qrcoade.png

สืบค้นข้อมูล

โทรทัศน์

วิชาที่สอน (3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่  27  เมษายน  2558  อบรม RMS  2012
วันที่  28  เมษายน  2558  อบรม  KM
วันที่  18  พฤษภาคม  2558  เปิดภาคเรียนที่  1/2558