ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูแตน

 

นางจริยา พงษ์ศิริรักษ์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย

qrcoad.png

เกี่ยวกับผู้สอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษา ปวส 2 สายตรง และสาย ม.6 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนมาลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ให้นักศึกษาทุกคนแต่งกายเรียบร้อย


ให้เตรียมเงินมาคนละ 6000 พันบาท (หกพันบาท)

สถิติเยี่ยมชม

15602

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

บทความล่าสุด